Xem tử vi trọn đời 12 con giáp, Xem bói tướng số xem mệnh chính xác các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

TỬ VI TRỌN ĐỜI TUỔI SỬU : ẤT SỬU, ĐINH SỬU, KỶ SỬU, QUÝ SỬU, TÂN SỬU

Tổng hợp các bài viết của tử vi trọn đời tuổi Sửu bao gồm : tuổi Ất Sửu, tuổi Đinh Sửu, tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu và tuổi Tân Sửu. Để các bạn chọn lựa dễ dàng tuổi của mình :
Xem Tu Vi Tron Doi Tuoi Suu

Xem Tử vi trọn đời tuổi SỬU

Xem bói tử vi tuổi Ất Sửu

Sinh năm:1745, 1805, 1865, 1925, 1985 và 2045, 2105, 2165 

Ất Sửu Nam mạng
Ất Sửu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Đinh Sửu

Sinh năm:1757, 1817, 1877,1937, 1997 ,2057 ,2117, 2177 

Đinh Sửu Nam mạng
Đinh Sửu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu

Sinh năm:1769, 1829, 1889,1949, 2009 và 2069

Kỷ Sửu 1949 Nam mạng
Kỷ Sửu 1949 Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Quý Sửu

Sinh năm:1793, 1853, 1913, 1973 và 2033

Quý Sửu 1973 Nam mạng
Quý Sửu Nữ mạng 1973


Xem tử vi tuổi Tân Sửu

Sinh năm:1901, 1961, 2021 và 2081

Tân Sửu Nam mạng 1961
Tân Sửu 1961 Nữ mạng

0 Nhận xét