Xem Tử Vi , xem Phong Thủy, Đường Chỉ Tay Chuẩn Nhất

Xòe bàn tay xem bói đường tình duyên của bạn

Hãy xòe bàn tay và xem đường tình duyên của bạn dài, ngắn... có ý nghĩa thế nào nhé!
Trước hết bạn hãy kiểm tra xem đường tình duyên của bạn giống với trường hợp nào sau đây và nhớ là nam xem tay trái, nữ xem tay phải nhé :

Boi tinh duyen
Sau đây là phần luận giải cho từng trường hợp trên :

Trường hợp A: Đường tình duyên là một đường bắt đầu từ khe giữa ngón trỏ và ngón giữa kéo dài xuống gò Thái Âm :
Xem boi tinh duyen

Trường hợp B: Đường tình duyên là một đường bắt đầu từ khe giữa ngón trỏ và ngón giữa kéo dài xuống khoảng giữa 2 gò:  Thái Âm và Hỏa Tinh Âm :

Trường hợp C: Đường tình duyên là một đường bắt đầu từ khe giữa ngón trỏ và ngón giữa kéo dài tới phía trên gò Hỏa Tinh Âm :
Duong tinh duyen


Trường hợp C: Đường tình duyên là một đường bắt đầu từ khe giữa ngón trỏ và ngón giữa kéo thành một đường cong ngang tới phía dưới gò Thủy Tinh (dưới gốc ngón út)
Xem duong tinh duyen

0 Nhận xét